UA-114686831-1

Hagbart og Signe

Vikinglandet ligger hemmelig og stille. Vikinglandet gjemmer glemte gåter, drager og frie kvinner. I landskapet

leser jeg gammel kultur og levde liv. I hauger, groper og runesteiner ligger historien og har ikke dårlig tid.